Повідомлення про захист дисертації Маценко С. М.

06.03.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Маценко Світлана Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету МОН України

Назва дисертації – «Синтез компонентів цифрових пристроїв на основі мінімальної форми коду Фібоначчі»

Шифр та назва спеціальності –  05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Борисенко Олексій Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроенергетики (Сумський державний університет МОН України)

Офіційний опонент  – Кривуля Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Краснобаєв Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроніки та управляючих систем (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Кривуля Г.Ф.

Відгук Краснобаєв В.А.

зберегти цю сторінку в PDF