Повідомлення про захист дисертації Кудхаір А. Т.

20.04.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кудхаір Абед Тамер

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Понятійні предикатні моделі і метод прототипування об’єктів, що структуруються, в системах штучного інтелекту»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Шабанов-Кушнаренко Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри програмної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент – Шаронова Наталія Валеріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Субботин

Відгук Шаронова

Відгук Асєєв

зберегти цю сторінку в PDF