Повідомлення про захист дисертації Ігоря Миколайовича Іванісенка

13.11.2017

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іванісенко Ігор Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Методи балансування навантаження у розподілених системах з урахуванням самоподібних властивостей вхідних потоків»
Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомча підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 70-21- 016)
Науковий керівник – Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)
Офіційний опонент – Куланов Віталій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України).

Автореферат

зберегти цю сторінку в PDF