Повідомлення про захист дисертації Богучарський С. І.

06.03.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Богучарський Сергій Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методи і моделі толерантної кластеризації у колекціях зображень»

Шифр та назва спеціальності –  05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Машталір Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Пелешко Дмитро Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій видавничої справи (Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент  – Гороховатський Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Пелешко Д.Д.

Відгук Гороховатський А.В.

зберегти цю сторінку в PDF