Повідомлення про захист дисертації Фомічов О. О.

07.05.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Фомічов Олександр Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Методи та моделі класифікації об’єктів на основі штучних імунних систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Корабльов Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України)

Офіційний опонент  – Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний університет МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Горохватський

Відгук Литвиненко

зберегти цю сторінку в PDF