Повідомлення про захист дисертації Іващенко Г. С.

06.05.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іващенко Георгій Станіславович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Гібридні моделі короткострокового прогнозування часових рядів на основі штучних імунних систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Корабльов Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (інститут прикладного системного аналізу національного технічного університету України «КПІ» МОН України)

Офіційний опонент  – Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук Бідюк

Відгук Субботін

зберегти цю сторінку в PDF