Повідомлення про захист дисертації Дрюк О.Д.

11.11.2015

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Дрюк Олександр Дмитрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєаспірант кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки (м. Харків)

Назва дисертації «Методи та моделі маршрутизації мобільних об’єктів на основі інтеграції ймовірнісної та нечіткої логіки»

Шифр та назва спеціальності: 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14), тел. (057) 702-10-13

Науковий керівник: Кучеренко Євген Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент: Гороховатський Володимир Олексійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент: Субботін Сергій Олександрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

зберегти цю сторінку в PDF