Для будущих магистров и специалистов

Поступающим на обучение по образовательно-квалификационному уровню (ОКУ) «специалист» и степени «магистра» необходимо:

  1. Подготовить и сдать документы  с 16 мая (см. Правила приема 2016)
  2. Сдать в период с 4 июля по 15 августа:

— вступительный экзамен по специальности,
— вступительный экзамен по иностранному языку.

Перечень необходимых документов и другая дополнительная информация доступны на странице информации абитуриенту

 Программы вступительных экзаменов

Економіка

Економічна кібернетика

Прикладна математика

Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

Консолідована інформація

Інформаційні-комунікаційні технології

Комп`ютерні науки та інформаційні технологіїИУСТ, ИТП

Комп’ютерна інженерія

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Консолідована інформація

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані течнології

Автоматизоване управління технологічними процесами

Комп`ютерізовані системи управління та автоматика

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Лазерна і оптоелектронна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікро- та наноелектроніка

Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку_Телекомунікаційні системи та мережі

Радіотехніка

Радіолектронні апарати

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія _ТДВ_КТСВПВ

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія_Інформаційні технології в біомедицині

Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Менеджмент

Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

Іноземна мова

cохранить эту страницу в PDF