Расписание вступительных экзаменов

В данном материале Вы можете ознакомиться с расписанием вступительных экзаменов:

1) На 1-й курс (дневная и заочная формы обучения);

2) На базе младших специалистов (дневная и заочная формы обучения);

3) Экзаменов по специальности для будущих специалистов и магистров (выпускников-бакалавров ХНУРЭ 2016 г.);

4) Дополнительных вступительных экзаменов по специальности для будущих специалистов и магистров (очная и заочная формы обучения);

5) Вступительных экзаменов по иностранным языкам для будущих специалистов и магистров.

Розклад вступних іспитів на 1-й курс (денна форма навчання)

Розклад вступних іспитів на 1-й курс (заочна форма навчання)

 

Розклад вступних іспитів на базі молодшого спеціаліста (денна форма навчання)

Розклад вступних іспитів на базі молодшого спеціаліста (заочна форма навчання)

 

Розклад фахових випробувань для вступу на споріднені спеціальності або спеціалізації на ОКР спеціаліста та ступінь магістра для випускників-бакалаврів ХНУРЕ 2016 р. (1 сесія)

Розклад фахових випробувань і додаткових вступних фахових випробувань для вступу на ОКР спеціаліста та ступінь магістра (2, 3 сесії) (очна та заочна форми навчання)

Розклад фахових випробувань і додаткових вступних фахових випробувань для вступу на ОКР спеціаліста та ступінь магістра (заочна форма навчання)

 

Розклад вступних іспитів з іноземних мов для вступу на ступінь «Магістр» та освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» для випускників-бакалаврів ХНУРЕ 2016 р. (1 сесія)

Розклад вступних іспитів з іноземних мов для вступу на ступінь «Магістр» та освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» (2, 3 сесії)

Розклад вступних іспитів з іноземних мов для вступу на ступінь «Магістр» та освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» заочної форми навчання (4 сесія)

Программы вступительных экзаменов в аспирантуру

051 Економіка

105 Прикладна фізика та наноматеріали;                                                                           

113 Прикладна математика;                                                                                                     

121 Програмна інженерія;                                                                                                          

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;                                                        

123 Комп’ютерна інженерія;                                                                                                       

124 Системний аналіз;                                                                                                                  

125 Кібербезпека;

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїї;

152_Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

163 Біомедична інженерія;

171 Електроніка;

172 Телекомунікації та радіотехніка;

Іноземна мова;

Філософія.

cохранить эту страницу в PDF