Стеценко Анастасія Михайлівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Стеценко Анастасія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп‘ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне (Міністерство освіти і науки України)

Назва дисертації– «Автоматизоване керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні з врахуванням збурень»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.08

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України
(61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник– Пастушенко Володимир Йосипович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп‘ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент– Лєві Леонід Ісаакович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, інформатики і математичного моделювання (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Міністерство освіти та науки України)

Офіційний опонент– Руденко Олег Григорійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Міністерство освіти і науки України)

Автореферат24/04/2017Дисертація20/05/2017Відгук_1Відгук_2