Юрій Сергійович Курський

Юрій Сергійович Курський
Доцент кафедри фізичних основ електронної техніки, кандидат технічних наук, доцент, Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії «Фотоніка»

Освіта та кар’єра

1996 р. – закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – фізик, викладач фізики.

2010 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.01.02. –   стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

2010 р. – доцент кафедри метрології Української інженерно-педагогічної академії.

2014 р. – доцент кафедри фізичних основ електронної техніки ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: лазерні інформаційні технології, оптичні інформаційні системи, лазерні прецизійні прилади, вища математика, інформатика.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: теорія вимірювань в нелінійних динамічних системах; теорія стабілізації характеристик нанолазерів.


Публікації та патенти

Опублікував понад 60 робіт.