Юлія Валеріївна Скорик

Юлія Валеріївна Скорик
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2008 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

2014 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.13 –радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, дисертацію захищала у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

2014 р. – асистент кафедри Мережі зв’язку (ХНУРЕ).

2015 р. – старший викладач кафедри Мережі зв’язку (ХНУРЕ).

2017 р. – доцент кафедри Інформаційно-мережної інженерії (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: технології інжинірингу трафіку, інформаційно-комунікаційні технології, протоколи та інтерфейси мультисервісних мереж.


Наукова діяльність

2014 р. – захистила дисертацію


Громадська діяльність

Відповідальна особа на кафедрі, яка приймає від студентів документи, що підтверджують їх активність за семестр для врахування у Рейтингу складової активності студента відповідно до Положення про стипендіальне забезпечення у ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Має 33 публікації, у тому числі 1 монографія і 1 колективна монографія.