Євгеній Володимирович Бодянський

Євгеній Володимирович Бодянський
Професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник ПНДЛ АСУ, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1971 р. – інженер-електрик, спеціальність автоматика та телемеханіка Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

1974 р. – інженер каф. автоматики ХІРЕ.

1974 – 1976 р. – молодший науковий співробітник каф. автоматики ХІРЕ.

1977 – 1983 р. – старший науковий співробітник ПНДЛ АСУ ХІРЕ.

1979 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив у ХІРЕ, спеціальність – 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.

1983 – 1991 р. – завідувач відділом ПНДЛ АСУ.

1984 р. – отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.

1990 р. – доктор технічних наук, дисертацію захистив у ХПІ, спеціальність – 05.13.01 – керування в технічних системах.
1991 – 1992 р. – головний науковий співробітник ПНДЛ АСУ.

З 1992 р. по теперішній час – професор кафедри технічної кібернетики ХНУРЕ (з 1999 р. – кафедра штучного інтелекту).

1994 р. – отримав вчене звання професора за спеціальністю 05.13.03 – керування в технічних системах.


Освітня діяльність

Лекційні курси: нейромережеві методи обчислювального інтелекту; штучні нейронні мережі: архітектури, навчання та застосування; інтелектуальний аналіз даних; глибинне навчання нейронних мереж.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: Гібридні системи обчислювального інтелекту, Data Stream Mining, Big Data, Deep Learning, Evolving Systems.
Керує ПНДЛ АСУ, де заснував наукову школу за напрямом «Гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування».
Починаючи з 1985 р., керівник низки держбюджетних НДР, що виконувались у ПНДЛ АСУ, у тому числі на підставі постанов ДКНТ СРСР та Мінвузу СРСР у рамках цільової комплексної та науково-технічної програм; на підставі наказів МОН України за результатами конкурсного відбору проектів. У рамках комплексних міжкафедральних НДР виконано низку докторських та кандидатських дисертацій аспірантами та докторантами кафедри штучного інтелекту та науковими співробітниками ПНДЛ АСУ.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 у ХНУРЕ із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.
Підготував 9 докторів, 30 кандидатів наук (докторів філософії).
Колективом наукової школи отримано низку індивідуальних грантів, у т.ч.: 4 стипендії DAAD (ФРН), 8 грантів на стажування (ФРН, Японія, Швейцарія, Чехія), 3 стипендії «Соросовські аспіранти» – International Soros Science and Education Program; 8 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених; 2 премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і аспірантів; стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і аспірантів; грамоту Верховної Ради України; Премія Президента України для молодих учених; неодноразово отримано індивідуальні гранти на участь у міжнародних конференціях (ФРН, Словаччині, Туреччині, Великій Британії, Швейцарії, Естонії, Польщі, Литві та ін.).
Член редколегій International Journal of Infonomics, International Journal of Artificial Intelligence and Expert Systems, науково-технічних журналів «Біоніка інтелекту» та «АСУ та прилади автоматики»; журналу “Радіоелектроніка. Інформатика. Управління”; міжвідомчого збірника «Адаптивні системи автоматичного керування».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

IEEE Senior Member, член ITHEA International Scientific Society

Резензент у міжнародних журналах: “Information Science” (Scopus, Web of Science, SNIP=3.242), “Soft Computing” (Scopus, SNIP=1.429), “Applied Soft Computing” (Scopus, Web of Science, SNIP=2.729), “Neural Computing & Application Journal” (Scopus, SNIP=1.021), “Int. Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge – based Systems” (Scopus, SNIP= 0.829), “IEEE Trans. on Neural Networks” (Scopus, SNIP= 1.876).

Член програмних комітетів низки міжнародних конференцій (у Новій Зеландії, Франції, ФРН, Польщі, Болгарії та ін.), у тому числі International conference «Modelling and Simulations of Business Systems», Internationales Wissenschaftliches Kolloquium “Synergies between Information Processing and Automation”, International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information & Engineering Systems та ін.
Голова міжнародної наукової конференції «IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing» (2016 р., 2018 р.).


Громадська діяльність

Член вченої ради факультету комп’ютерних наук, член науково-технічної ради ХНУРЕ.


Нагороди та премії

 • Грамота Верховної Ради України (2010 р.);
 • нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (2004 р.);
 • нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2005 р.);
 • іменна стипендія та диплом Харківської обласної державної адміністрації (2008 р.) ім. Проскури Г.Ф. в галузі технічних наук для видатних учених (2008 р.);
 • іменна стипендія та диплом Харківської облдержадміністрації у галузі науки в номінації «Інформатика та комп’ютерні науки» – стипендія ім. Свиридова В.В. для видатних науковців (2014 р.);
 • нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2014 р.);
 • знак «Винахідник СРСР» (1983 р.);
 • почесний знак «За досягнення» у зв’язку з 40-річчям ХНУРЕ;
 • диплом переможця в конкурсі «ХНУРЕ – кращі за професією» у номінації «Лектор 2000/2001 навчального року»;
 • диплом переможця в конкурсі «ХНУРЕ – кращі за професією» у номінації «Лектор профорієнтованих дисциплін» (2012 р.).

За результатами конкурсного відбору виграв міжнародні гранти:

 • 2 стипендії DAAD (ФРН) Studienaufenthalt auslaendischer Wissenschaftler (1996, 1999 рр.),
 • Низка індивідуальних грантів на участь у наукових міжнародних конференціях за кордоном.

Публікації та патенти

Опубліковано понад 550 наукових праць, у тому числі: 30 монографій та розділів у колективних монографіях (book chapter), у тому числі у виданнях Springer, Nova Science Publishers Inc., John Wiley (New York, USA) та ін., 6 навчальних посібників.
Кількість публікацій, що реферуються в наукометричних базах Web of Science – 58 та Scopus – 94 (Індекс цитування публікацій Ґірша: Web of Science – h=5 та Scopus – h=10).

3 патенти, 36 авторських свідоцтв на винаходи.