Євген Миколайович Одаренко

Євген Миколайович Одаренко
Професор кафедри Фотоніки та лазерної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, Доктор фіз.-мат. наук, Старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1985 р. – закінчив з відзнакою Харківський державний університет ім. О.М. Горького (ХДУ) за спеціальністю «Радіофізика та електроніка»

1985-1988 рр. – інженер СКТБ ІРЕ АН УРСР

1994 р. – кандидат фіз.-мат. наук, дисертацію захищав в ХДУ ім. О.М. Горького.

1995 р. – старший науковий співробітник ХДУ ім. О.М. Горького.

2004 р. – доцент кафедри Фізичних основ електронної техніки ХНУРЕ.

2013 р. – доктор фіз.-мат. наук . Дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2015 р. – професор кафедри Фотоніки та лазерної інженерії ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: Електромагнітна та квантова теорія випромінювання, Електронні та квантові прилади НВЧ, Оптика, Біофотоніка, Моделювання та розрахунок приладів лазерної та оптоелектронної техніки, Квантова електроніка, Комп’ютерна фотоніка.


Наукова діяльність

З 1994 р. брав участь у виконанні дев’яти держбюджетних НДР.

З 2013 р. – член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д 64.052.04 у Харківському національному університеті радіоелектроніки;

Д 55.051.02 у Сумському державному університеті.

Напрями наукової діяльності:

моделювання електронних приладів терагерцевого та субтерагерцового діапазонів, електродинаміка фотонно-кристалічних структур, застосування метаматеріалів в пристроях мікрохвильового та оптичного діапазону.


Публікації та патенти

Має понад 130 наукових публікацій, у тому числі авторське свідоцтво СРСР.