Вячеслав Вікторович Ляшенко

Вячеслав Вікторович Ляшенко
Інженер кафедри інформатики

Освіта та кар’єра

В 1985 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, за спеціальністю «Прикладна математика».

З !985 року – молодший науковий співробітник Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1987 року науковий співробітник.

1988-2015 роки – старший науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.

2011-2014 роки – завідувач лабораторії «Передача систем інформаційних технологій для зменшення ризику стихійних лих»

З 2016 року – інженер кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.


Наукова діяльність

Приймав участь в якості відповідального виконавця або виконавця держбюджетних науково-дослідних робіт:

  • «Обробка складних сигналів (зображень) в інформаційних системах»,
  • «Розробка і дослідження теоретичних та прикладних аспектів синтезу і обробки рентгенографічних зображень в системах радіаційно-інтроскопічного аналізу»,
  • «Методи обробки та технології розпізнавання зображень різної фізичної природи»,
  • «Розробка теоретичних основ та математичного забезпечення для адаптивних, нейро- і фаззі-систем керування з урахуванням обмежень, що параметрично оптимізуються»,
  • «Концептуальні підходи та моделі розпізнавання зображень в умовах регулярних і випадкових збурень для систем реального часу»,
  • «Розробка теоретичних основ і математичного  забезпечення нейро-фаззі-систем ранньої діагностики, прогнозування і моделювання за умов апріорної та поточної невизначеності»,
  • «Дослідження та розробка методів аналізу зображень в умовах складних збурень»,
  • «Дослідження та розробка методів і моделей інтерпретації даних в системах комп’ютерного зору»,
  • «Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних»,
  • «Моделі і методи аналізу та інтерпретації динамічних процесів».

Напрями наукової діяльності: інтелектуальний аналіз даних різноманітної природи, методи та алгоритми обробки  та аналізу зображень.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Приймав участь в роботі міжнародних конференцій в Болгарії.

Член програмного комітету конференції BdKCSE.


Публікації та патенти

Має понад 100 публікацій, у тому числі 4 монографії.