Володимир Павлович Манаков

Володимир Павлович Манаков
Завідувач відділу аспірантури та докторантури, професор кафедри медіасистем і технологій, член вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за фахом «Конструювання радіоелектронной апаратури».

1974-1988 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри технології виробництва радіоелектронної апаратури (ХІРЕ).

1987 р. – кандидат технічних наук за спеціальностями 05.13.01 – «Управління в технічних системах» і 05.11.14 – «Технологія приладобудування», дисертація захищена в ХІРЕ;

1989-2008 рр. – асистент, ст. викладач, доцент, професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки (ХІРЕ; ХДТУРЕ, ХНУРЕ).

з 2008 р. – завідувач відділу аспірантури і докторантури ХНУРЕ, професор кафедри медіасистем і технологій.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: «Вузли і механізми поліграфічного устаткування», «Організація та управління видавничо-поліграфічним виробництвом».


Наукова діяльність

Наукові інтереси – інформаційні технології. Відповідальний виконавець кількох госпдоговірних тем.

Науковий керівник аспірантів за спеціальністю 05.13.06 – “Інформаційні технології”.


Громадська діяльність

Член Вченої ради університету, член науково-технічної ради університету.


Публікації та патенти

Автор понад 80 наукових публікацій, патенту та 9 авторських свідоцтв на винаходи.