Володимир Олександрович Закорін

Володимир Олександрович Закорін
Доцент кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1970 р. – інженер електронної техніки, закінчив Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність – електронні прилади.

1987 р. – закінчив заочну аспірантуру при кафедрі електронних приладів та пристроїв Харківського інституту радіоелектроніки.

1988 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.

1996 р. – доцент кафедри електронних приладів та пристроїв.

1999 р. – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки ХТУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає електронні, квантові прилади та мікроелектроніка, розробка електронних приладів і пристроїв, елементна база електронних апаратів, аналогові вимірювальні прилади, цифрові вимірювальні прилади, вимірювання в мікрохвильовому та оптичному діапазонах, методи та засоби вимірювань, основи мікропроцесорної техніки.

Лекційні курси, що викладаються у поточному навчальному році: основи електроніки, інтегральні мікросхеми в інформаційно-вимірювальних засобах, мікропроцесорні системи, метрологія, основи метрології, взаємозамінності та стандартизації.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з курсів.


Наукова діяльність

Обіймав посади інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітніка, доцента. Наукові Захоплення – математичне моделювання потужного генераторних приладів, застосування ЕОМ и мікропроцесорів, розробка засобів вимірювальної техніки.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасник міжнародних науково-технічних семінарів, симпозіумів, конференцій.


Публікації та патенти

Має понад 29 публікацій, у тому числі закордонні статті та тези доповідей на конференціях. 1 патент.