Володимир Олександрович Тімофєєв

Володимир Олександрович Тімофєєв
Член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1975 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизовані системи управління.
1975 р. – інженер кафедри Автоматизованих систем управління.
1986 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління; тема дисертації – «Алгоритми параметричного контролю організаційно-технічних систем».
1983 р. асистент, старший в викладач, доцент кафедри Економіки та організації управління виробництвом, електронно-обчислювальних машин.
2006 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування; тема дисертації – «Синтез адаптивних критичних систем керування в умовах невизначеності».
З 2007 р. – завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.
З 2011 р. – професор кафедри ЕК ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси: економічна кібернетика, системи моніторингу в економіці, організація і управління системою фінансово-економічною безпекою на підприємстві.


Наукова діяльність

Наукові інтереси – контроль і управління динамічними об’єктами.
НДР – керівник держбюджетної теми 214/2- 07-09 D 0107V003028; №345-2/10-12 D 0110U000458; 273-3   13-15 D0113U000357.

Під його керівництвом були успішно захищені 8 кандидатських дисертацій, на даний час – науковий керівник 4 аспірантів.

Академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Член бюро секції інформатики Російської академії наук, член ДЕК Харківського аерокосмічного університету «ХАІ».


Публікації

Має понад 140 друкованих наукових та методичних робіт, що використовуються в навчальному процесі ХНУРЕ;  № 273-3 Патент на винахід № 104710 – Пристрій для безперевного травлення прокату смуги вуглецевої сталі.