Володимир Анатолійович Назаренко

Володимир Анатолійович Назаренко
Доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, кандидат технiчних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1983 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

1991 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, дисертацію захищав 1991 р. у ХНУРЕ.

1992 – асистент кафеди технічної електродинаміки та антен (ХІРЕ)

1997 – асистент кафеди основ радіотехніки (ОРТ) (ХТУРЕ).

1997 – доцент кафеди основ радіотехніки (ОРТ) (ХТУРЕ).

з 2017 доцент кафеди кафедри КРіСТЗІ (ХНУРЕ)


Освітня діяльність

Викладав дисципліни: «Технічна електродинаміка», «Антени зв’язкові й телевізійні», «Волоконно-оптичні системи передачі інформації», «Інформаційні технології ч. 1 – 3», «Мікроконтролери в системах технічного захисту інформації», «Програмування»


Наукова діяльність

1983 до 1992 – інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедрі технічної електродинаміки та антен (ХІРЕ). Брав участь у виконанні наукових роботах за спеціальною тематикою як виконавець.


Публікації

Більш 30 наукових публікацій і учбово-методичних  матеріалів, у тому числі одна монографія в співавторстві з Я.С.Шифріним і Ю.М.Бородавко.