Віталій Олексійович Василець

Член спеціалізованої вченої ради, д.т.н., професор

Місце основної роботи: д.т.н., с.н.с., Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС)


Спеціальність у раді – 05.12.07