Вікторія Іванівна Шеховцова

Вікторія Іванівна Шеховцова
Завідувач навчальною лабораторією кафедри інформаційних управляючих систем, доцент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1985р. закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»;

1994р. – завідувач відділенням Харківського машинобудівного коледжу;

2002р. – заступник директора ХМК;

2010р. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни);

2014 – доцент кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії.

2016р. – завідувач навчальною лабораторією, доцент кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Математичні методи дослідження операцій», «Управління ІТ-інфраструктурой підприємства», «Автоматизація управління підприємством».


Наукова діяльність

Брала участь у науково-дослідних роботах за темами:

  • 2006-2009 «Формування проектної культури  у майбутніх магістрів професійного навчання в області комп’ютерних технологій»;
  • 2010-2012 «Розробка навчально-методичних засобів для дистанційного навчання з дисциплін кафедри ІКТ у середовищі Moodle»;
  • 2012-2014 «Підвищення якості професійної освіти України на основі досвіду Міжнародного товариства інженерної педагогіки»;
  • 2015-2016 «Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів під час базової професійної комп’ютерної підготовки на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів».

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2007р. Міжнародний сертифікат інженера-педагога IGIP.


Публікації та патенти

Має понад 75 публікацій, у тому числі монографію та посібник з грифом МОН.