Віктор Петрович Старенький

Віктор Петрович Старенький
Професор кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1989 р. – закінчив з відзнакою Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».
з 1989 р. – працює лікарем-радіологом в Інституті медичної радіології.

1999 р. – кандидат медичних наук за спеціальністю «Променева діагностика і променева терапія».
з 2001 р. – завідувач відділенням променевої терапії  Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України.

2009 р. – доктор медичних наук за спеціальністю «Променева діагностика і променева терапія».

2012 р. – отримав другу вищу освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки за спеціальністю «Біотехнічні та медичні прилади і системи».
з 2013 р. – доцент каф. БМІ ХНУРЕ за сумісництвом.

з 2016 р. – професор каф. БМІ ХНУРЕ за сумісництвом.


Освітня діяльність

Лектор з дисциплін: системи променевої терапії, медична фізика


Наукова діяльність

Дослідження у галузях оптимізації підведення дози опромінення, гарантія якості та клінічна дозиметрія в медичній радіології. Є керівником наукового проекту НАМН України у галузі радіаційної онкології.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

1999 р. – Навчання у спеціальній школі МАГАТЕ з радіобіології та радіотерапії (Братислава).

2007-2011 р.р. – Участь у конференціях Європейського нейроонкологічного товариства (Варшава  Маастріхт, Бухарест, Берлін).

Є членом Європейського товариства радіаційних онкологів ESTRO.


Громадська діяльність

Віце-президент Українського товариства радіаційних онкологів, член редакційної колегії Українського Радіологічного Журналу.


Нагороди та премії

Нагороджений Дипломом та медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня,  Почесною грамотою Президії Національної Академії медичних наук України


Публікації та патенти

Автор понад 230 робіт, серед яких понад 110 статей, навчальних посібник, монографія.

Понад 20 патентів.