Віктор Макарович Левикін

Віктор Макарович Левикін
Завідувач кафедри інформаційних управляючих систем, член НМР, член НТР, відповідальний редактор журналу "АСУ та прилади автоматики", доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1970 р. – з відзнакою закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка».

1970 р. – молодший науковий співробітник на кафедрі автоматизованих систем управління (АСУ).

1974 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1974 р. – асистент кафедри АСУ (ХІРЕ).

1974 р. – старший викладач кафедри АСУ (ХІРЕ).

1977 р. – доцент кафедри АСУ (ХІРЕ).

1979 р. – отримав звання доцента.

1996 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищав у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки.

1996 р. – отримав звання професора.

У 1992-1999 рр. – декан факультету навчання іноземних студентів (ХТУРЕ).

1999-2006 рр. – директор Інституту комп’ютерних та інформаційних технологій (ХТУРЕ, ХНУРЕ).

1994 р. – завідувач кафедри АСУ ХТУРЕ (з 1997 р. – кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Проектування інформаційних систем», «Методологія Agile розробки інформаційних систем», «Інформаційні системи і технології в управлінні проектами».


Наукова діяльність

Керівник наукової школи «Технології розробки інтегрованих інформаційних систем».

Протягом роботи на кафедрі був керівником держбюджетних  НДР:

 • «Розробка методології, методів і моделей створення розподілених логістичних комп’ютеризованих систем організаційно технологічного управління з параметрами, що вимагаються»;
 • «Дослідження методології, розробки інформаційних технологій, методів та моделей створення основних компонентів типової розподіленої логістичної інформаційної управляючої системи»;
 • «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом („Університет”)»;
 • «Дослідження і розробка методологій, технологій проектування інформаційних систем та їх програмно-апаратних елементів»;
 • «Розробка підсистеми “Кадри” (“Розробка типової інформаційно-аналітичної системи «Університет» (ІІ черга)”)»;
 • «Розробка моделей і елементів інформаційних технологій оперативного моніторингу та управління процесами підготовки бакалаврів та магістрів»;
 • «Розробка моделей, методів і елементів інформаційних технологій аналізу та контролю освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу»;
 • «Методи і моделі побудови Web-сервісів для задач управління бізнес-процесами в інтелектуальному інформаційному середовищі»;
 • «Теорія, методи і моделі управління життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об’єктів»: керівником госпдоговірних НДР для ДП «Завод ім. В.О. Малишева»;
 • «Розробка підсистеми збору, передачі та обробки інформації в РІАП НС»;
 • «Створення пускового комплексу Харківської територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій»;
 • «Розробка підсистеми оперативного контролю стану електроенергетичного обладнання в ДП НЕК „Укренерго”»;
 • «Розробка інформаційної системи управління навчальним процесом (І черга)»;
 • «Дослідження та адміністрування апаратного та програмного забезпечення, що входить до комп’ютерної мережі»;
 • «Розробка інформаційної системи ФФУ «Єдина база. Версія 2».

З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у Харківському національному університеті радіоелектроніки.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Керівник лабораторії Internet-технологій.


Нагороди та премії

Знак «Відмінник освіти України» № 45596 від 10.07.2000 р., медаль «Ветеран праці» від 23.05.1990 р., медаль «За трудову доблесть» № 447478 від 09.09.1986 р., почесний знак ХНУРЕ «За заслуги» № 5 від 14.10.2005 р., нагрудний знак ВЦРПС «За активну роботу в профспілці», почесна грамота МОНУ № 127828 від 2009 р., почесна грамота МОНУ № 66047 від 2000 р., диплом та іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2007 р. ім. В.В. Свиридова в області інформатики та комп’ютерних наук для видатних вчених, подяка голови Харківської обласної ради С.Чернова за активну науково-дослідну та практичну діяльність у галузі інформаційних технологій, високий професіоналізм та активну громадську позицію від 2001р., диплом переможця обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» («Кращий завідувач кафедри») від 2004 р.


Публікації та патенти

Має понад 400 публікацій, у тому числі 2 монографії, 13 навчальних посібників.