Валерій Олександрович Горбачов

Валерій Олександрович Горбачов
Професор кафедри електронних обчислювальних машин, кандидат технічних наук, директор центру навчання студентів іноземною мовою, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ

Освіта та кар’єра

1970 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – обчислювальна техніка.

1975 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи.

1972-1975 рр. – асистент, Харківський інститут радіоелектроніки.

1975-1984 рр. – старший викладач, Харківський інститут радіоелектроніки.

1984-1996 рр. – доцент, Харківський інститут радіоелектроніки.

З 1996 року – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.

З 1999 року – директор Центру навчання студентів іноземною мовою, Харківський національний університет радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Лекційні курси: Моделювання систем, Introduction to speciality (англійською мовою).

Викладацька робота за кордоном французькою мовою з 1979 р. по 1984 р.

Підготував 7 навчальних посібників (2 – французькою мовою), більше 30 методичних посібників.


Наукова діяльність

Відповідальний виконавець і керівник ряду госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, серед яких: 279-1 «Розробка систем моделювання засобів обчислювальної техніки» (№ДР 0194U04667), 368-1 «Навчальна система автоматизованого проектування мікропроцесорних систем» (№ДР 0194U021695 ), 030 «Розробка та дослідження ефективності інтелектуальної інтегрованої платформи засобів автоматизованого проектування електронних систем» (№ДР 0197U008895).

Результати: впроваджені в радіотехнічні комплекси методи і алгоритми визначення місцезнаходження об’єктів; цифрові системи візуалізації авіатренажерів; навчальна автоматизована система проектування і моделювання мікропроцесорних систем.

Наукові інтереси: теорія моделювання, високорівневий опис складних систем.

Керівник аспірантської підготовки.


Публікації та патенти

Більше 50 публікацій, 6 патентів