Вадим Олексійович Афанасьєв

Вадим Олексійович Афанасьєв
Доцент кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1977 р. – закінчив Харківський державний університет ім. Горького, механіко-математичний факультет, спеціальність – математика.
1993 р. – канд. фіз.-мат. наук, 05.13.18 – теоретичні основи математичного моделювання, чисельні методи  і комплекси програм. Тема дисертації “Математичні методи обробки зображень на основі атомарних функцій”.


Освітня діяльність

Проводить лекції та практичні заняття з курсу «Вища математика» на факультеті КІУ.


Публікації та патенти

Опублікував понад 40 робіт.