Тетяна Володимирівна Смицька

Тетяна Володимирівна Смицька
Старший викладач, методист кафедри іноземних мов

Освіта та кар’єра

1997 р. – закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова».

1997-1999 рр. – викладач англійської мови, Харківський текстильний технікум.

2000 р. – викладач англійської мови ХНУРЕ.

2005 р. – отримала другу вищу освіту в   Харківському національному економічному університеті за спеціальністю  «Менеджмент організацій», менеджер-економіст.

2016 р. склала іспит Teaching Knowledge Test (Module 3 – Managing the teaching and learning process),  Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge і отримала вищий Band 4.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: I-II курс “Іноземна мова”, III курс “Іноземна мова для професійної комунікації”,

V курс – “Ділова іноземна мова”.

Виконує роботу методиста кафедри іноземних мов.


Публікації та патенти

Має понад 3 публікації, в тому числі співавтор навчальних  посібників: Англійська мова: навч. посіб. для студентів 1-2 курсів комп’ютерних спеціальностей / за заг.ред . М. П. Сукнова. Х.;Компанія СМІТ, 2015, Укладачі: проф. Сукнов М.П., ст. викл. Смицька Т.В.

Англійська мова: навч. посіб. для студентів старших курсів комп’ютерних спеціальностей Частина 2 / за заг.ред . М. П. Сукнова. Х., ФОП Коряк С. Ф., 2017 –Укладачі: проф. Сукнов М.П., ст. викл. Смицька Т.В.