Тетяна Василівна Вавенко

Тетяна Василівна Вавенко
Старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

ВИШ: Харківський національній університет радіоелектроніки (2010 р.)

Аспірантура: Харківський національній університет радіоелектроніки (2013 р.). Захистила кандидатську дисертацію у 2014 році на тему  «Моделі та метод багатошляхової маршрутизації з балансуванням навантаження у програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах» за спеціальністю 05.12.02 – «телекомунікаційні системи та мережі»


Публікації та патенти

7 статей, більше 30 докладів на конференціях України та міжнародних конференціях, які проводяться під егідою IEEE.  4 патенту на корисну модель