Тетяна Миколаївна Коваленко

Тетяна Миколаївна Коваленко
Доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії , кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ) за спеціальністю «Багатоканальний електрозв’язок».

2006 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.13 – телекомунікаційні системи та мережі, дисертацію захищала у ХНУРЕ.

З 2004 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем (ХНУРЕ).

2005 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем (з 2016 р. – кафедра інфокомунікаційної інженерії).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси англійською мовою:

“Основи теорії систем”, “Інтелектуальні мережі зв’язку”, “Алгоритми управління та адаптації в телекомунікаційних системах”, “Сервіс-орієнтовані технології в телекомунікаційних системах”


Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: “Розробка технології побудови активних телекомунікаційних мереж, методології їх аналізу та синтезу для забезпечення розподілених інформаційно-обчислювальних систем”, „Теоретичні дослідження режиму групового використання частотних планів в мережах рухомого стільникового зв’язку стандартів GSM-900/1800”.

Напрями наукової діяльності: управління та адаптація в інфокомунікаційних системах, розподілені сервіс-орієнтовані системи, технології віртуалізації та хмарних обчислень.


Публікації 

Має понад 30 науково-дослідних та навчально-методичних публікацій, у тому числі є співавтором мультимедійного підручника.