Тетяна Іванівна Фролова

Тетяна Іванівна Фролова
Провідний науковий співробітник кафедри фізичних основ електронної техніки, відповідальний секретар видання «Прикладна радіоелектроніка», кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1997 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої».

1998-2001 рр. – навчалась у аспірантурі ХТУРЕ.

2001 р. – молодший науковий співробітник кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ);

2003 р. – асистент кафедри ФОЕТ;

2005 р. – кандидат фізико-математичних наук, дисертацію захистила у ХНУРЕ зі спеціальності 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.

2008 р. – доцент кафедри ФОЕТ;

2013-2016 рр. – навчалась удокторантурі ХНУРЕ;

2017 р. – провідний науковий співробітник кафедри фізичних основ електронної техніки.


Освітня діяльність

Лектор з предметів: моделювання та обчислення приладів лазерної та оптоелектроніки, комп’ютерне проектування лазерів та оптоелектронних приладів, проектування лазерних приладів, інформатика.


Наукова діяльність

З 1998 року в рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: «Перспективи застосування електромагнітного випромінювання  міліметрового діапазону в прискорювальній техніці», «Розробка енергоефективних і екологічних технологій та технічних засобів використання електромагнітної енергії в промисловому та агропромисловому комплексі», «Дослідження фізичних процесів генерації, посилення і перетворення електромагнітного випромінювання у квантових (лазерах), оптоелектронних та електронних приладах, а також розробка концепції їх застосування в радіоелектронних системах і комунікаційно-інформаційних технологіях», «Розроблення інноваційних енергозберігаючих технологій освітлення», «Концепція розвитку резонансної компресії імпульсів та інструментарій для отримання потужних надкоротких мікрохвильових імпульсів в X, KU та міліметровому діапазонах».

Наукові інтереси:

розробка 2D і 3D математичних і комп’ютерних моделей для дослідження фізичних процесів в вакуумних приладах і в плазмі, проектування нових високоефективних пристроїв на основі НВЧ-приладів, таких як, мікрохвильові газорозрядні лампи.


Міжнародна діяльність

У 2012 році отримала грант на стажування в Інституті Світлотехніки, м. Карлсруе (Німеччина).


Публікації та патенти

Автор понад 70 наукових та методичних робіт.

МАє 5 патентів на корисну модель і один патент на винахід.