Світлана Іванівна Козиренко

Світлана Іванівна Козиренко
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1974 р. – закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.

1974 р. – інженер, молодший науковий співробітник ХІРЕ.
1985 р. – старший науковий співробітник, старший викладач, доцент ХІРЕ.
1988 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.01 – управління в технічних системах.
1996 р. – доцент.


Освітня діяльність

Викладає курси: Алгоритми та методи обчислень, теорія ймовірностей та математична статистика, методи ідентифікації, економетрика.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: управління в технічних системах.


 Публікації та патенти

Автор понад 30 публікацій.