Сергій Васильович Омельченко

Сергій Васильович Омельченко
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1985 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХИРЭ) за фахом “Радіотехніка”.

1985 г – інженер УФНДІ ВТ (у 1988 році переймемо- ваний в НДІ РВ)

1989 р. – аспірант з відривом від виробництва ХІРЕ 1992 р – молодший науковий співробітник ХІРЕ (з 1993 р. ХТУРЕ) 1995 р – науковий співробітник ХТУРЕ 2000 р. – інженер II кат. ХТУРЕ і асистент за сумісництвом 2006 р. – асистент ХНУРЕ 2007 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомункацій, 2007 р. Назва теми дисертації – Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії

2007 р. – доцент ХНУРЕ


Освітня діяльність

Викладає курси: вища математика (спец. розділи), основи теоріі розподілу інформації, системи комутації та розподілу інформації, телекомунікаційні системи передачі, системи передачі даних.


Наукова діяльність

У рамках держбюджетних НДР брав участь в науково-дослідних роботах. Напрями наукової діяльності : розпізнавання випадкових сигналів, обробка мови і зображень


Публікації та патенти

Автор більше 40 публікацій, у тому числі авторських свідоцтв.