Сергій Григорович Удовенко

Сергій Григорович Удовенко
Професор кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Працює в Харківському національному університеті радіоелектроніки з 1971 року на посадах наукового співробітника, асистента, доцента, професора.

В 1977 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 2004 р. докторську дисертацію на тему «Субоптимальне керування багатозв’язними стохастичними об’єктами на основі байєсівського підходу» (наукова спеціальність – «Системи та процеси керування»).

В 1971 р. приймав участь у розробці комп’ютерних систем контролю двигунів космічних літальних апаратів (КБ електроприборобудування, м. Харків).

З 2004 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2016 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин ХНУРЕ за сумісництвом.

З 2016 р. – завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.


Освітня діяльність

Викладає курси: «Системи цифрової обробки інформації», «Сучасна теорія управління», «Методи обчислювального інтелекту», «Теорія інформації та кодування»


Наукова діяльність

Наукові інтереси: адаптивне керування стохастичними системами, моделювання динамічних систем, методи обчислювального інтелекту.

Приймає участь у виконанні госпбюджетних та госпдоговірних науково-досліджувальних робіт з розробки теоретичних основ та математичного забезпечення для систем комп’ютерної обробки інформації та систем керування. Є членом спеціалізованих вчених рад К 64.055.03 (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) и Д 64.050.07 (НТУ «ХПІ»).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

В 1980-1981рр. проходив наукове стажування в ВНЗ Чехословаччини.

В 1985-1986 рр. приймав участь у наукових експедиціях з іспитів гідрофізичних автоматизованих станцій в Тихому океані.

В 1987-1990рр. за відрядженням Міністерства освіти СРСР працював доцентом кафедри автоматики Національного інституту нафти, газа та хімії (м. Бумердес, Алжир).


Публікації та патенти

Має близько 250 наукових та 20 навчально-методичних публікацій, в тому числі і за кордоном, 1 патент.