Павло Євгенович Пустовойтов

Павло Євгенович Пустовойтов
Професор кафедри інформаційно-мережної інженерії (за сумісництвом), доктор технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

У 1995 році закінчив ліцей «Професіонал» у м. Харків.

У 2001 році закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет Інформатики та управління за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

Після захисту дисертації працював асистентом, старшим викладачем, з 2006 року – доцентом кафедри систем інформації.

Навчався у докторантурі НТУ «ХПІ» з 2007 по 2010рр.

2001 Диплом “Адміністрування СУБД Oracle”, Харків-Онлайн.

2015 – Доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

2017 г. – професор кафедри ІМІ за сумісництвом


Освітня діяльність

Викладає навчальний курс: математичні моделі мереж зв’язку


Наукова діяльність

– математичні моделі інфокомунікаційних мереж;

– проектування мережних програмних засобів та баз даних.


Міжнародна діяльність

Проект «Разработка политики университета в обеспечении качества» (TEMPUS / TACIS     SCM – T 013 A 04 – 2004), м. Барселона, Іспания.


Нагороди та премії

Стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених, 2011


Публікації та патенти

Автор і співавтор 100 наукових праць, включаючи 8 авторських свідоцтв, 90 публікацій, 2 навчальних посібника.