Ольга Володимирівна Колісник

Ольга Володимирівна Колісник
Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2005 р.закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Економічна кібернетика»;

2006-2009 рр.- аспірантка кафедри економічної кібернетики Харківського національного університету радіоелектроніки;

2010 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)», дисертацію захищено у НТУ «ХПІ»;

2011-2014 рр. – старший викладач кафедри ЕК;

з 2015 р. – доцент кафедри Економічної кібернетики і управління економічною безпекою.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Регіональна економіка», «Інформаційні системи в банківській справі», «Фінанси», «Інноваційний розвиток підприємства», «Глобальна економіка», «Системи моніторингу в економіці».


Публікації

Має понад 25 наукових публікацій, в тому числі розділи у 3-х монографіях.