Ольга Іванівна Матвієнко

Ольга Іванівна Матвієнко
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2000 р. – закінчила Харківський Державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Прикладна математика».

2017 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищала у ХНУРЕ.

2017 р. – асистент кафедри прикладної математики (ХНУРЕ).

2017 р. – старший викладач кафедри прикладної математики (ХНУРЕ)


 Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: вища математика, математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, теорія ймовірностей, випадкові процеси, теорія функцій комплексної змінної


Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідній роботі: «Розробка методології та математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх сталого розвитку».

Брала участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі «Оцінка потенціалу ресурсозбереження водоводів комплексу водопідготовки «Донець» окремого підрозділу комунального підприємства «Харківводоканал»


 Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій.