Олена Борисівна Волощук

Олена Борисівна Волощук
Директор центру інформаційних систем та технологій, доцент кафедри штучного інтелекту, керівник експертно-аналітичної групи з питань ІТ, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2008 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інтелектуальні системі прийняття рішень.
2011-2013 рр. – навчання в аспірантурі ХНУРЕ.
2013 р. – кандидат технічних наук, дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційні технології проектування об’єктно-реляційних баз даних» за спеціальностю 05.13.06 – інформаційні технології.
З 2015 р. – директор Центру інформаційних систем та технологій.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: організація баз даних і знань, сучасні технології СУБД, системи управління базами даних, системи штучного інтелекту.


Наукова діяльність

У рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних», «Дослідження і розробка методів інтелектуального аналізу багатовимірних баз даних за умов їх розрідженості».

Напрями наукової діяльності: інформаційні системи, розподілені бази даних, системи управління базами даних, інтелектуальний аналіз даних.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Обмін досвідом щодо організації освітнього процесу в Технологічному Інституті Блекінге, ВТН, Швеція згідно європейської програми мобільності Erasmus+ для подальшого його впровадження в освітній процес ХНУРЕ.  Отримано Certificate of Attendance, Erasmus ID Code: S KARLSKR01

Публікації та патенти

Має понад 40 друкованих праць.