Олексій Костянтинович Тищенко

Старший науковий співробітник ПНДЛ АСУ, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

У 2008 році закінчив з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Інтелектуальний аналіз багатовимірних нелінійних часових рядів на основі гетерогенних нейронних мереж» за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.

Листопад 2012 р. – жовтень 2013 р. – молодший науковий співробітник ПНДЛ АСУ;

жовтень 2013 р. – січень 2014 р. – науковий співробітник ПНДЛ АСУ;

лютий 2014 р. та по теперішній час – старший науковий співробітник ПНДЛ АСУ.


Наукова діяльність

Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт «Синтез методів обробки інформації в умовах невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень», «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту зі змінною структурою для інтелектуального аналізу даних», «Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації та класифікації послідовностей даних за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями», «Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Переможець програми DAAD «Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців» (2016) та здобувач стипендії Вишеградського Фонду Visegrad Scholarship Program—EaP (2017). Рецензент низки міжнародних журналів “Neural Computing and Applications” (NCAA), “Soft Computing” (SoCo), “Evolving Systems” (EvoS),  “Neurocomputing”, “Expert Systems With Applications”,  “Fuzzy Sets and Systems”, “Pattern Recognition Letters”, IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Fuzzy Systems. Член редакторських колегій журналів International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA) та International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS).


Публікації та патенти

74 публікації: 1 монографія, 2 розділи в колективних монографіях, 35 статей та 36 тез доповідей.