Олександр Йосипович Довнар

Олександр Йосипович Довнар
Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, доцент кафедри біомедичної інженерії, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1977 г. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизовані системи управління.

1985 г. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації – «Дослідження і розробка алгоритмів багатокритеріальної оптимізації при дослідженні нелінійних електронних схем».

2004 г. – доцент Міжнародного Слов’янського університету, Харків.


Освітня діяльність

Лекційні курси: основи дискретної математики, теорія ймовірностей і математична статистика, основи алгоритмізації і програмування, технології програмування в біомедінженеріі, технології проектування медичних баз знань.


Публікації та патенти

Понад 50 публікацій, 1 навчальний посібник з грифом МОН України