Олександр Федорович Мельников

Олександр Федорович Мельников
Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, доктор наук з державного управління, професор

Освіта та кар’єра

1973 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

1976 р. – закінчив аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Обчислювальна математика».

З 1976 р. молодший науковий співробітник, з 1977 р. – асистент кафедри Прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.

1984 р. – кандидат фізико-математичних наук, дисертацію захищав у Харківському держаному університеті за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.

З 1986 р.старший викладач, з 1988 р. – доцент кафедри Прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1991 р. – вчене звання доцент кафедри Прикладної математики.

З 1996 по 2010 рр. – заступник директора (проректор) Харківського регіонального інституту держаного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З 2002 р. – вчене звання професор кафедри Прикладної математики.

2009 р. –доктор наук з державного управління, дисертацію захищав у Інституті законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 25.00.03 – державна служба.

З 2010 р. професор кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту держаного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З 1996 р. професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки за сумісництвом.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  • вища математика;
  • прикладна математика;
  • теорія ймовірностей та математична статистика;
  • теорія функцій комплексної змінної;
  • диференціальні рівняння.

Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних проектах та роботах: у комплексному науковому проекті Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” (державний реєстраційний номер 0200U004103), в межах якого виконувалися науково-дослідні роботи “Потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (державний реєстраційний номер 0103U0008430), “Впровадження системних підходів у професійну підготовку державних службовців та узагальнення досвіду роботи регіональних владних структур” (державний реєстраційний номер 0204U000132), “Оцінка впливу навчання на професійну діяльність державних службовців Харківської області” (державний реєстраційний номер 0205U002651), “Удосконалення механізмів професійного зростання державних службовців на регіональному рівні” (державний реєстраційний номер 0206U005154), “Електронне урядування у публічному управлінні (2016 – 2020 рр.)” (державний реєстраційний номер 0116U007249).

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій з державного управління:

Д 64.858.01 (2011 – 2014 рр.) у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків) та Д 11.107.01 (2010 – 2015 рр.) у Донецькому державному університеті управління (м. Донецьк).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Участь у проектах “Підтримка інституційних реформ в Україні” (фінансувався у 2001-2003 рр. Міністерством міжнародного розвитку Великої Британії), TEMPUS TACIS JEP 25254_2004 “Тренінгові програми для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) з питань європейської інтеграції” (2005-2009 рр.).


Громадська діяльність

9 грудня 2015 р. обрано дійсним членом (академіком) Української академії економічної кібернетики (диплом від 09.12.2015 р. № 620).


Публікації та патенти

Має 160 публікацій, у тому числі 39 навчальних посібників та 4 монографії.