Олег Васильович Запорожець

Олег Васильович Запорожець
Доцент кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1993 р. – інженер-системотехнік, закінчив факультет систем управління Харківського інституту радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність – автоматизовані системи обробки інформації та управління; тема дипломного проекту – «Синтез адаптивного регулятора зниженого порядку в системі управління вузлом живлення парогенераторів АЕС».
Закінчив аспірантуру при кафедрі технічної кібернетики Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
1996 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування; тема дисертації – «Синтез адаптивних регуляторів зниженого порядку, що параметрично оптимізуються».
1997-1998 рр. – старший викладач.
2000 р. – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки.


Освітня діяльність

Лекційні курси:

  • інформаційно-вимірювальні системи й комплекси,
  • інформаційні технології в системах якості, стандартизація та сертифікація програмних продуктів,
  • засоби вимірювальної техніки в інформаційних технологіях,
  • метрологія, технологічні вимірювання та прилади.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з курсів.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: інформаційно-вимірювальні системи, адаптивна цифрова обробка сигналів, штучні нейронні мережі.
Науково-дослідні теми і проекти: держбюджетна – «Розробка теоретичних основ адаптивного управління та математичного забезпечення систем регулювання стохастичними нестаціонарними об’єктами в умовах апріорної невизначеності з урахуванням обмежень на основі параметрично оптимізованих регуляторів (№ ГР 019710012130)», «Розробка системи електромагнітного моніторингу промислових районів ( № ГР 010410005147)».
Керівник аспірантської підготовки.
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 19 років.


Публікації та патенти

39 публікацій, включаючи статті й тези доповідей на міжнародних конференціях.