Олег Ілліч Cухаревський

Член спеціалізованої вченої ради, д.т.н., професор

Місце основної роботи:  д.т.н., проф., Харківський  національний університет  Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС)


Спеціальність у раді – 05.12.07