Олег Григорійович Руденко

Олег Григорійович Руденко
Професор кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1966-1971 студент ХІРЕ, аспірант, наук. співр., ст.наук.співр,ст.викладач, доцент, професор.

В 1974 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1986 р. докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи, алгоритми та реалізація проекційних методів параметричної ідентифікації» (наукова спеціальність – «Управління в технічних системах»).

1988-2015 завідувач кафедри ХНУРЕ,

з 2016 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин ХНУРЕ за сумісництвом.

З 2016 р. завідувач кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця


Освітня діяльність

Викладає курси: «Нейронні обчислювальні структури», «Теорія інформації та кодування»


Наукова діяльність

Наукові інтереси: методи обчислювального інтелекту, адаптивна обробка інформації.

Приймає участь у виконанні госпбюджетних та госпдоговірних науково-досліджувальних робіт з розробки теоретичних основ та математичного забезпечення систем комп’ютерної обробки інформації.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 (ХНЕУ ім. С. Кузнеця).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

  1. 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) – Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем (2015-2019).
  2. 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine’s regions (ERASMUS+, DocHub) «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (2017-2018).

Нагороди та премії

Державна премія України в галузі науки і техніки


Публікації та патенти

Має близько 300 наукових та навчально-методичних публікацій, 28 патентів.