Оксана Вікторівна Чала

Оксана Вікторівна Чала
Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат економічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1 997 інженер-програміст, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем».

1999 інженер-економіст Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті».

2008 – кандидат економічних наук; дисертація: «Удосконалення управління якістю продукції промислових підприємств залізничного транспорту на основі процесного підходу» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

2015 г. – доцент кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Лекційні курси:

  • Технології створення програмних систем;
  • Технології захисту інформації;
  • Пошукові системи та SEО.

Наукова діяльність

Область наукових інтересів: автоматизована побудова баз знань в системах обробки інформації.


Публікації та патенти

70 публікацій.