Нонна Євгенівна Кулішова

Нонна Євгенівна Кулішова
Професор кафедри медіасистем та технологій, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1989 – закінчила Харківський університет радіоелектроніки за спеціальністю Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури.

1989 – аспірант кафедри Інженерної графіки ХІРЕ.

1998 – кандидат технічних наук, дисертацію захищала у ХІРЕ. Спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектування.

2002 – звання старшого наукового співробітника, спеціальність 05.13.23 – системи штучного інтелекту.

2006 – доцент кафедри Інженерної та комп’ютерної графіки ХНУРЕ.

2013 – професор кафедри Медіасистем та технологій ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси: теоретичні основи растрування; обробка відеоінформації; тривимірне моделювання; системний аналіз та підтримка прийняття рішень.


Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: методи та алгоритми обробки зображень та відео; відео аналітика, розпізнання образів; нейро-фаззі методи моделювання.

В рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: “Дослідження та розробка узагальнених моделей кольоровідтворення”, шифр теми – 197-1; “Синтез методів обробки інформації за умов  невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень”,  шифр теми – 214; “Дослідження та розробка оптимальних процедур передачі кольору в відкритих поліграфічних системах», шифр теми –250-1.


Публікації 

Понад 80 публікацій, у тому числі навчальний посібник та монографія