Наталія Олексіївна Волошина

Наталія Олексіївна Волошина
Старший викладач кафедри штучного інтелекту

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчила Харківський технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), спеціальність – «Інформаційно-управляючі системи та технології», кваліфікація – аналітик комп’ютерних систем.

2001 р. – асистент кафедри штучного інтелекту (ХТУРЕ).

2012 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальний курс: Методи та системи штучного інтелекту.


Наукова діяльність

В межах держбюджетних НДР брала участь науково-дослідних роботах:

2006-2008 р.р НДР №195 «Розробка методів та моделей інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань у системах розподіленого штучного інтелекту». Науковий керівник розділу НДР№195-2 «Методи та моделі інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань у системах розподіленого штучного інтелекту»;

2006-2008 р.р. НДР №200 «Методи та технології створення інформаційно-освітнього середовища з метою інтеграції у загальноєвропейський простір». Науковий керівник розділу НДР№200-2 «Методи створення загальної онтологічної бази для інформаційно-освітнього середовища»;

2007 р. НДР № Ф15/456-2007 «Онтологічний портал для менеджменту та оцінки національних ресурсів України в галузі освіти і науки»;

2007-2009 р.р. НДР № 219 «Розробка Web-орієнтованої системи підтримки процедур акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів України», № ДР 0108U010139;

2009-2010 р.р. НДР № 233 «Розробка системи підтримки семантичних запитів до онтологічної бази акредитації і ліцензування»;

договір ІТ/ 534 – 2009 «Розробка і впровадження розподіленої архітектури онтологічного порталу МОНУ для надійного, безпечного та ефективного менеджменту та інтеграції  освітніх ресурсів України»;

госпдоговірна НДР № Ф15/456-2007 ДФФД МОНУ «Онтологічний портал для менеджменту та оцінки національних ресурсів України в галузі освіти та науки».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брала участь у виконанні міжнародних проектів:

2007/2008р.р. «Towards Transparent Ontology-Based Accreditation» – «Новітня інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів» TEMPUS SM_T020B06-2006 (UA);

2011/2013 р.р. «Towards Trust in Quality Assurance Systems 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR» – «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України» 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій.