Надія Валентинівна Гибкіна

Надія Валентинівна Гибкіна
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2000 р. – Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика»;

2000-2001 рр. – стажист-дослідник кафедри вищої математики ХНУРЕ;

2001-2004 рр. – аспірант кафедри вищої математики ХНУРЕ;

2004-2006 рр. – асистент кафедри прикладної математики ХНУРЕ;

2005 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

2006-2007 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики ХНУРЕ;

з 2007 р. – доцент кафедри прикладної математики ХНУРЕ


 Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Фінансова математика», «Математичні методи фінансового аналізу», «Страхова математика»,

«Економічний ризик: оцінка та управління», «Актуарна математика», «Ризик-менеджмент»,

«Вступ до криптології», «Оптимальне стохастичне керування», «Математична економіка»


Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: оптимальне керування, аналіз даних, фінансова та актуарна математика


 Публікації та патенти

Автор понад 40 публікацій, в тому числі статей, тез та статей у колективних монографіях