Микола Вадимович Мoскалець

Микола Вадимович Мoскалець
Доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії , кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1999 р. – закінчив з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Багатоканальний електрозв`язок» та отримав диплом спеціаліста.

2002- 2005 рр. – закінчила аспірантуру Харківського національного університету радіоелектроніки.

2006 року – отримав ступінь кандидата технічних наук. Дисертація на тему «Методика аналізу електромагнітної сумісності систем абонентського радіодоступу», спеціальність 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі.

З 1999 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2011 року – доцент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

2013-2016 рр. – закінчив докторантуру кафедри телекомунікаційних  систем Харківського національного університету.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: Системи мобільного зв’язку, Системи комутації та розподілу інформації


Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР приймала участь у науково-дослідних роботах:

  1. № 235-1 (ДР №0109U000662) «Методи проектування телекомунікаційних мереж NGN та управління їх ресурсами».
  2. НДР № 261-1 (ДР №0111U002627) «Методи підвищення продуктивності безпроводових мереж наступного покоління».
  3. НДР № 13-12 (ДР № 0113U006180) «Дослідження факторів впливу на результати вимірювань параметрів випромінювання РЕЗ та розробка пропозицій щодо визначення загальних погрішності та невизначеності при проведенні вимірювань засобами радіоконтролю», що виконувалась для «Українського Державного центру радіочастот».
  4. НДР ДР №00114U000007 т.
  5. НДР ДР №00116U000066 т.
  6. НДР ДР №0116U0000662 т.

Публікації та патенти

Має більше ніж 50 публікацій