Микола Миколайович Чернишов

Микола Миколайович Чернишов
Старший викладач кафедри проектування та експлуатації електронних аппаратів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1989 р – закінчив Запорізький індустріальний інститут (ЗІІ) за спеціальністю механічне устаткування заводів кольорової металургії.

2000 р – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, дисертацію захистив в Інституті електродинаміки НАНУ (м.Київ).

2002 р – науковий співробітник ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАНУ.

2006 р – старший науковий співробітник НФТЦ МОНУ та НАНУ (м. Харків).

2009 р – доцент кафедри МЕПП ХНУРЕ.

2010 р – старший науковий співробітник кафедри МЕПП ХНУРЕ.

2014 р – старший науковий співро-бітник за спеціальністю 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем.

2016 р по теперешній час – докторант та старший викладач кафедри ІВСУ ХНУРЕ.


Наукова діяльність

Виконую диссертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук по науковій темі SOLAR.


Нагороди та премії

2017 р – нагороджений грамотою за видатні заслуги, досягнуті результати в науково-дослідній та навчально-методичній роботі.


Публікації та патенти

Автор 120 наукових публікацій.