Микола Іванович Губа

Микола Іванович Губа
Старший викладач кафедри медіасистем та технологій, доцент

Освіта та кар’єра

1977 – інженер-конструктор-технолог радіоапаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність -“Конструювання і виробництво радіоелектронної апаратури”.

З 1990 р. – доцент ХНУРЭ кафедри МСТ


Освітня діяльність

Навчальні курси: «Комп’ютерні графічні системи», «Геоінформаційні системи»


Наукова діяльність

Завідувач науково-дослідної лабора­торії геоінформа­ційних систем і комп’ютерної графіки.

В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах: «Розробка цифрової карти міста та атласу м. Харкова», «Розробка муніципальних геоінформаційних систем м. Енергодар, м. Чугуїв», «Розроблення технології та інструментальних засобів створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом»


Нагороди та премії

Срібна медаль ВДНГ


Публікації та патенти

Понад 102 публі­кацій, у тому числі 4 патенти на вина­ходи, 3 авторські свідоцтва на про­грамне забезпечен­ня, 2 навчальних посібника та співавторство в 2 монографіях.