Марина Володимирівна Новожилова

Марина Володимирівна Новожилова
Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, член спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

1984 – Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».

1984 – 1987 Очна аспірантура Інституту проблем машинобудування НАН України.

1988 – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях».

1999 – Захист докторської дисертації за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

2000 – Друга вища освіта. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність «Менеджмент організацій».

1987 – 1999 науковий співробітник Інституту проблем машинобудування НАН України.

1999 – 2003 доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА).

2003 – 2017 завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ХНУБА.

Завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова.

Спеціальність у раді – 01.05.02 (фізико-математичні науки).


Освітня діяльність

Викладає дисципліну “Моделювання економічної динаміки”.


Наукова діяльність

Є науковим керівником 7 захищених кандидатських дисертацій.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2012 – Стажування в університеті м. Болонья, Італія за державною програмою університетської мобільності викладачів та співробітників вищих навчальних закладів України.

2015 – Літня школа німецького Національного наукового фонду Collaborative Research Center, Берлін, Німеччина.


Громадська діяльність

Є членом 2-х спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів.

Є одним з розробників проекту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Є членом Науково-методичної підкомісії 122-1 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (комп’ютерні науки) НМК 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій НМР МОН України.


Нагороди та премії

2-річна Стипендія Президента України для молодих науковців (1995-1996).

Премія Президії НАН України за цикл наукових робіт (1997).

Лауреат районного фестивалю «Жінка року − 2006» в номінації «Працівниця освіти і науки» (2006).

Відзнака “Петро Могила” Міністерства освіти і науки України за розвиток вищої школи (2007).

Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини − кращі імена» (2007).

Грамота та Подяка Харківського міського голови за значний внесок у розвиток вищої освіти і науки України (2009, 2011).

Грамота Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації за особистий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2012).


Публікації та патенти

240